Платформа за ОРС

Когато спорът се отнася до договори за онлайн продажби или услуги съдействие за решаването му може да се може да се получи от Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr.